Mesquida Mora

“Me sent compromesa amb la terra perquè per mi és l’única manera de ser. Per mi no és concebible que l’ésser humà pensi en la destrucció del seu propi territori. Estim la meva illa i estim el món i el que vull es passar per aquesta vida sense destruir. Aquesta terra és zona de pas i vendran altres generacions que no tenen el perquè haver de pagar les nostres malifetes.” Bàrbara Mesquida

Experiència i innovació en la comunicació editorial