Enciclopèdia Catalana

El catàleg d’obres de referència d’Enciclopèdia Catalana (ECSAU) neix abans que l’empresa mateixa. El 1965, a partir d’una idea d’Enric Lluch i Max Cahner, es va iniciar el projecte per a l’edició d’una enciclopèdia universal en català, la qual sortí a la llum tres anys més tard, sota el nom de Gran Enciclopèdia Catalana (GEC).

Els anys posteriors, s’ha anat bastint un important repertori d’obres de referència amb la voluntat de cobrir les necessitats del mercat.

Avui, les obres editades a Enciclopèdia Catalana lideren el mercat català tant per la seva qualitat com per la seva exclusivitat, i són una referència indiscutible per a milers d’usuaris.

Experiència i innovació en la comunicació editorial