CoNCA / Avaluació Estratègica de la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana (2013 – 2016)

CoNCA / Avaluació Estratègica de la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana (2013 – 2016)

El CoNCA ha portat a terme l’avaluació estratègica de la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana i les activitats que ha desenvolupat

– Cal concloure el procés de simplificació societària, que s’aturà en motiu de les diligències judicials del “cas Palau”. També en referència a la  governança, i a més dels procediments normatius que justifiquen  l’aportació pública a la Fundació, cal definir en format de contracte programa la contrapartida musical i de continguts que implica la col·laboració de les Administracions i vincular les activitats subvencionades amb els objectius públics.
– La cooperació amb l’Auditori i el Liceu es considera fonamental per al Palau, tant per ampliar i compatibilitzar l’oferta musical a la ciutadania com per a millorar l’eficiència dels processos.
– Per a potenciar nous públics, donar suport al talent jove i, alhora, generar nous continguts, es consideren d’interès els convenis amb escoles de  música i la col·laboració amb tercers del sector.
– Cal valorar la implantació de variants en els abonaments i en les entrades de venda directa o telemàtica (primera o última hora, etc.) que permetin ampliar l’oferta de preus reduïts o amb  descompte.
– La contractació d’un nou director coral implica que s’entén la necessitat d’una evolució i millora  artística de les formacions pròpies. Les grans expectatives generades amb l’arribada del mestre Halsey s’han de complementar amb el suport intern del conjunt de l’organització.
– Ser el node de la música coral comporta unes obligacions amb la resta de formacions del país:  col·laboració, formació, plataforma d’exhibició, innovació, etc. També es considera bàsic continuar i  aprofundir la territorialització de les activitats.
L’aprofitament d’una nova plataforma com és la digital permet vincular-hi noves propostes creatives, especialment com a via de suport als talents emergents locals. En relació a les funcionalitats operatives, s’evidencia un potencial gran de creixement de les vendes a través de la via digital.
La Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana és l’ens que gestiona un equipament plenament privat, sorgit de la societat civil però amb una funció comunitària evident i compatible amb els objectius del sector públic. En aquest sentit, per a desenvolupar la seva activitat l’entitat es nodreix bàsicament de l’aportació privada i de l’autofinançament (88% del total d’ingressos).
El “Cas Palau” va fer palès per a les entitats que participen en la gestió de l’equipament la necessitat d’arranjar les disfuncions que facilitaren les irregularitats. De la crisi sorgeix l’oportunitat d’aprofundir en reformes integrals, de tipus societari, amb la centralització de la gestió per optimitzar l’eficiència i la transparència, i també en reformes estratègiques, artístiques i comunicatives.

Descarregar Avaluació Estratègica de la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana (2013 – 2016)
A partir de les dades obtingudes, es pot afirmar que la gestió de la Fundació s’adequa i acompleix les exigències requerides i manté un dimensionament estructural ajustat tot i l’ambició dels objectius. L’impacte de la seva activitat en el sector musical i cultural és de caràcter nacional i, amb determinades iniciatives, l’ultrapassa.
En referència a l’àmbit artístic, es considera necessària una reflexió general per a garantir l’equilibri de l’oferta del Palau, on s’hi conjuga la programació d’una sala de concerts de nivell internacional i l’exhibició i promoció dels cossos artístics propis, exercint el rol de plataforma de la música coral al país.

Experiència i innovació en la comunicació editorial