GLIFING Com detectar i vèncer les dificultats de lectura

GLIFING Com detectar i vèncer les dificultats de lectura

El mètode Glifing entrena el cervell 
per tenir cura del cor.

La lectura és una fita per a qualsevol infant: els fa autònoms davant l’accés al coneixement. Durant els primers anys de vida, la informació oral, connectada a la informació visual, procura la base del mecanisme lector. Però no és fins que els nens aprenen a llegir que comencen a esdevenir amos del seu camí d’aprenentatge.

“Tot el que fem a Glifing, tot el que hem fet i farem, va destinat a tenir cura del cor, entrenant el cervell de forma lúdica, i mirant els nens amb la mirada possibilista.” Montserrat Garcia

 

Descarregar dossier de premsa: Glifing Com detectar i vèncer les dificultats de lectura

SINOPSI

En Mario tenia 6 anys, acabava de començar el primer curs de primària i ja preguntava: «Mama, què haig de fer per treballar». En Mario no volia anar a l’escola. No és que no li agradés aprendre, és que no podia fer-ho de la forma i al ritme que ho feien els seus companys. Així comença el camí de patiment i fracàs que allunya a molts nens del món escolar i que els porta a constituir el 30% de fracàs escolar que hi ha al nostre país.

Fracassen ells? No, fracassem els adults quan no sabem donar resposta a les seves necessitats d’aprendre de manera diferent. Aquest llibre ens parla de les dificultats d’aprenentatge, i d’un mètode de lectura per aprendre a llegir d’una altra manera, mitjançant el joc, tot i que treballant. El mètode reforça aspectes cognitius que sustentaran les habilitats de lectura.

Des de casa, amb un ordinador i convertint la lectura en un joc, el nen entrena amb el mètode Glifing entre 15 i 20 minuts al dia, 4 dies a la setmana. Les sessions es pauten de manera graduada, al ritme d’aprenentatge i evolució de l’usuari. Glifing avalua automàticament els avenços del nen i s’adapta a les seves noves necessitats. El nen millora en actitud i autoestima; pren consciència de fer menys errades i veu com augmenta la seva velocitat lectora.

Aquest llibre és fruit del treball de moltes persones del món de la ciència, de les escoles i de les famílies, però, sobretot, és fruit del treball d’una mare que volia ajudar al seu fill i a tots els nens que, com a ell, els costa aprendre a llegir.

BIOGRAFIA

La Montserrat Garcia és mare, psicòloga i empresària. Fa 18 anys va tenir al Mario, un nen força intel·ligent però amb problemes d’aprenentatge. A l’escola el van classificar, a 6 anys, com un “nen molt intel·ligent, amb bloqueig emocional”, més endavant va passar a ser “un nen que pot, però que no vol”. Quan el Mario estava a 6è de primària, la Montserrat es va treure el barret de mare, per posar-se el de psicòloga.

Amb un equip de la Facultat de Psicologia va començar a buscar respostes. Primer revisant i estudiant totes les teories en matèria de dificultats d’aprenentatge, per acabar centrats en les dificultats de la lectura.

D’aquesta experiència, neix GLIFING, un programa i un mètode de treball que minimitza les dificultats de lectura o fins i tot ajuda a superar-les.

Llegir de forma fluida i eficaç és cabdal per assolir les fites acadèmiques requerides, la qual cosa facilita l’èxit escolar i en conseqüència el benestar personal de l’alumnat. En els darrers anys, molts estudis indiquen que un 80% de les dificultats de l’aprenentatge que trobem a les escoles són de lectura i que, al seu torn, aquestes dificultats podrien explicar un 60% del fracàs escolar.

Amb els anys, la Montserrat Garcia va crear l’Associació AVESERADI “Treballem perquè les dificultats d’aprenentatge no siguin un obstacle, per a què tots els nens i nenes se’n surtin a l’escola.”

AVESERADI vehicula el mètode GLIFING i depenen del perfil socioeconòmic de la família, la Beca Avesedari corre amb les despeses de l’atenció al nen en diferents graus.

MÈTODE GLIFING

Glifing és un mètode que consisteix en la utilització de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) per aplicar un programa d’entrenament de la lectura basat en una sèrie d’activitats que, presentades de forma lúdica, permeten a les persones amb problemes lectors entrenar-se de forma intensiva i amena alhora.

Així mateix, aquest mètode també pot emprar-se com a eina d’aprenentatge de la lectura per a infants sense dificultats de lectura, per a persones en via d’alfabetització o com a entrenament per a persones amb lesions cerebrals adquirides o degeneratives que han perdut les seves capacitats lingüístiques pel que fa a la lectura.

L’entrenament incideix en la millora de la velocitat lectora, prenent com a base la consideració que la manca de fluïdesa és el factor més característic dels problemes de lectura. El fet de llegir fluidament un text no és una dada amb valor en si mateixa, però es correlaciona de forma molt significativa amb la capacitat de comprensió dels textos llegits i amb el fracàs escolar.

L’objectiu del programa d’entrenament és millorar l’habilitat lectora dels nens amb dificultats per llegir de forma correcta i fluida, per tal d’augmentar el seu rendiment i permetre’ls l’aprofitament de tota la seva capacitat intel·lectual. A més, el mètode té especialment en compte la dimensió emocional del problema; per això, hem desenvolupat uns personatges, el Glif i la Bet, que acompanyen els nens durant tot el procés. Donen ànims, empatitzen, són elements reguladors del comportament i proporcionen feed- back al llarg de les sessions.

A través del mètode Glifing, s’entrenen intensivament els diferents aspectes que conformen el procés d’adquisició i automatització de la lectura: decodificació del grafema-fonema, segmentació, memòria de treball, articulació, velocitat, morfosintaxi i comprensió. Tot i això, el mètode que presentem no pot ser definitiu, sinó que ha d’estar en un procés d’evolució constant per poder augmentar els indicadors de millora de la lectura i dels processos associats a aquest complex procés.

El mètode Glifing tant permet detectar precoçment els problemes de lectoescriptura com establir un seguiment continuat de l’evolució de l’usuari.

El sistema d’entrenament combina el mètode Glifing i el coneixement que Avesedari ha desenvolupat en els seus anys de recerca amb professionals de la Universitat de Barcelona. Les indicacions per fer el pautatge de l’itinerari dels nens amb dificultats entre les sessions assegura la personalització del sistema per a cada usuari.

Durant tot el procés, la pauta de treball garanteix que l’entrenament estigui fet a mida de les necessitats i del ritme de cadascú.

 

Titol: GLIFING. Com detectar i vèncer les dificultats de lectura
Col·lecció: Manuals
Autores: Montserrat Garcia i Ortiz, Mercè Gonzàlez i Calderon i Blanca Garcia-Campomanes
Pàgines: 138
I.S.B.N.: 978-84-15212-68-3
P.V.P.: 16,40€

 

Experiència i innovació en la comunicació editorial