III Jornada de mediació artística: El Circ per a la inclusió social

III Jornada de mediació artística: El Circ per a la inclusió social

III Jornada de mediació artística: El Circ per a la inclusió social

Descarregar dosier de premsa: III Jornada de mediació artística

El circ és un art estretament vinculat a la societat. La varietat de tècniques, la diversitat de formes d’expressió, el treball en equip i la potenciació de l’autoestima personal són algunes de les qualitats que fan del circ una eina ideal per al treball de mediació artística. Identificar els projectes de circ social que hi ha a Catalunya, conèixer els col·lectius als quals s’adrecen i la metodologia que apliquen, introduir la importància i la problemàtica que suposa crear un sistema d’avaluació són els principals objectius d’aquesta jornada.

La direcció del Màster de Mediació Artística de Facultat d’Educació, de la Universitat de Barcelona, va organitzar les dues primeres Jornades de Mediació Artística, per analitzar i reflexionar sobre el potencial d’intervenció en la transformació social, la inclusió i el desenvolupament comunitari que té la cultura en general i l’activitat artística en concret.

Alguns dels professionals que van participar en aquestes dues edicions anteriors són:
Josep Maria Aragay, Basket Beat; Gabriela Berti,  grafitti i art urbà;  Miriam Camps , Pallassos a l’Hospital; Cesc Gelabert, Dansa Inclusiva; Meritxell Martínez, Xixa Teatre, i   Laia Serra, Música Comunitària.

Durant el tercer trimestre del 2014, el CoNCA va encarregar a la Dra. Asunción Moreno, codirectora del Màster de Mediació Artística, la realització d’un mapa de projectes de circ social a Catalunya i la recollida d’informació qualitativa dels projectes contactats en aquest estudi.

Amb l’objectiu de difondre aquests continguts, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el Màster de Mediació Artística de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya s’han coordinat per organitzar conjuntament la III Jornada de mediació artística: El Circ per a la inclusió social.

L’objectiu primordial dels projectes de Mediació Artística és fer front a un problema social mitjançant l’aplicació d’unes pràctiques artístiques. La mesura de la seva efectivitat no es pot limitar al recompte de participants o a la mesura de la satisfacció d’aquests. El que s’ha de plantejar és si s’està mitigant la situació que ha generat la intervenció. La intervenció puntual, per si mateixa, no és suficient i és imprescindible establir un seguiment de la mediació a llarg termini i establir accions de reforç.

Més enllà de les habituals dificultats que suposa qualsevol avaluació, en referència a l’avaluació dels projectes de mediació artística es poden plantejar algunes preguntes:

* Quin és l’objectiu d’implementar un sistema d’avaluació?
* Com es valora el seu impacte?
* Es requereixen eines especials per les peculiaritats d’aquests projectes?
* Seria útil l’establiment d’un sistema estàndard d’indicadors?

Els objectius d’aquesta III Jornada de mediació artística: El Circ per a la inclusió social, són
* Identificar els projectes de circ social que hi ha a Catalunya.
* Conèixer els col·lectius als quals s’adrecen i la metodologia que apliquen.
* Valorar la importància i la problemàtica que suposa crear un sistema d’avaluació.

 

 

 

 

Participants

Carles Duarte, president del CoNCA.

Fabrizio Giannini, president de l’APCC.

Josep Alsina, vicedegà de Transferència i Relació amb la Societat. Facultat d’Educació de la UB.

Carlos Criado, artista plàstic i mediador artístic. Llicenciat en Belles Arts, combina la seva feina com a artista plàstic amb els projectes d’educació i intervenció artística. Treballa a “Mixto”, un espai gestionat per artistes a Osuna (Sevilla), des del qual despleguen activitats de Desenvolupament Cultural Comunitari. Col·labora amb el Màster d’Art per a la Inclusió Social de la Universitat de Barcelona com a Professor del  Taller  “Arts Plàstiques i Comunitàries”.

Merche Ochoa, Pallassos sense Fronteres Merche 8A es dedica a la pedagogia del clown des del 1993 i actualment és directora i coordinadora pedagògica de El Rinclowncito, espai dedica a la formació regular de clown. Ochoa s’ha format a La Escuela de Arte Dramático de La Rioja i al Col·legi de Teatre de Barcelona. Ha estudiat clown amb Berty Tovias, Jonhy Melville, Eric de Bont, Jango Edwars i Philippe Gaulier.

Ascensión Moreno, docent i investigadora de la Universitat de Barcelona, directora del Màster de Mediació Artística. És doctora en Belles Arts, Pedagoga i llicenciada en Belles Arts, Mediadora Artística, Artterapeuta i educadora social.

Joan López Vilora, artista i formador en circ, membre de Bidó de 9 Barris, entitat gestora de l’Ateneu Popular 9Barris. Pioner del circ social a Catalunya, porta realitzant projectes educatius a través del circ des dels anys 80. Va fundar la Companyia Desastrosus Cirkus. Es va formar en el departament del Circ social de Circque du Soleil i és cocreador del programa internacional de Formació de Formadors de Circ Social en coordinació amb la xarxa europea de circ social Caravan.

Ramon Vilà, director de Valldaura Circ és llicenciat en història i diplomat de postgrau en elements per a la interpretació humanística del món actual. Inicia la seva trajectòria professional a Amalgama-7 l’any 2001 com a educador al centre l’Esclop. L’any 2009 impulsa “Valldaura Circ”, com a proposta d’intervenció terapèutica i educativa amb els adolescents residents

Núria Corominas, llicenciada en psicologia. Inicia la seva tasca a Amalgama-7 l’any 2013, prestant atenció clínica als nois i noies residents, tasca que es complementa amb la realitzada pels equips acadèmic, educatiu i sociolaboral del centre, on es desenvolupa una atenció integral als residents i a les famílies.

Eva Garcia, assessora i especialista en arts escèniques aplicades i inclusives. És llicenciada en interpretació textual. Combina el treball com especialista en arts escèniques aplicades amb la direcció de transFORMAS, entitat dedicada específicament al desenvolupament de produccions escèniques de caràcter professional amb persones no habituals i projectes artístics de caràcter comunitari.

Antonio Alcántara, educador Social i activista cultural.  És membre de l’equip pedagògic de l’Ateneu Popular 9 Barris i durant vuit anys ha estat el tècnic responsable de  l’àrea de Formació i Circ Social. És col·laborador habitual del Departament de foment de la participació de l’Agència Catalana de la Joventut.

Ramon Castells Ros, economista i gestor cultural. Responsable de coneixement del  CoNCA. Ha desenvolupat la seva carrera professional com a gestor cultural en el sector públic, en concret, a l’Institut Català de les Indústries Culturals va centrar el seu treball en l’anàlisi dels sectors industrials de la cultura i al CoNCA ha estat amatent al desenvolupament de la política cultural del país.

Bergamotto on the Road, clown gestual.

Programa

* Ponències:
* Mediació artística: concepte, contextos i llenguatges
* El Circ Social a Catalunya. Presentació de l’avaluació de projectes 2015

* Presentació d’experiències:
* Ateneu Popular 9Barris
* Pallassos sense fronteres

* Taula Rodona:
* Impacte dels projectes de mediació artística: l’avaluació

La mediació artística, objectius, dificultats i resultats

Experiència i innovació en la comunicació editorial