Diccionari grec-català, d’Homer al segle II dC

Diccionari grec-català, d’Homer al segle II dC

L’eina de referència indispensable per a hel·lenistes, estudiants i persones interessades en el món clàssic.

El Diccionari grec-català, publicat per Enciclopèdia Catalana, es presenta com a resposta a una exigència, llargament sentida i molt sovint expressada, d’una eina bàsica de treball per a estudiants i professors, des dels nivells elementals fins als universitaris, i per a l’estudiós de la llengua grega antiga en tota la riquesa de les seves manifestacions.

L’estudi del grec antic és sentit com a necessari no només pels especialistes en literatura del món antic, si no també pels qui s’aboquen a les àrees del coneixement que tenen com a fonaments uns textos escrits en grec i que són portadors d’una cultura universal i mil·lenària, de la qual nosaltres som continuadors i beneficiaris

L’equip redactor del Diccionari grec-català s’ha proposat elaborar una eina bàsica de treball per a l’estudiant i per a l’estudiós de les lletres gregues antigues en els seus diferents aspectes, literaris, religiosos, filosòfics, historiogràfics, científics, molt sovint mútuament indestriables.

Direcció:  Joan Alberich i Francesc J. Cuartero
Equip de redacció: Joan Alberich i Mariné, Jaume Almirall i Sardà, Xavier Crosas i Casacuberta, Francesc J. Cuartero i Iborra, Josep Granados i Serrat, Joan Andreu Martí i Gebellí, Daniel Ramon i Garcia, Montserrat Ros i Ribas.

Més de 92.000 entrades!
1.888 pàgines. Nombroses citacions, amb l’autor i la traducció. Noms propis.  Etimologies.  Apèndix morfològic.  Mapes amb els topònims transcrits al català

 

 

 

 

Descarregar Pròleg Diccionari grec-català

Descarregar característiques Diccionari grec-català

Descarregar nota premsa Diccionari grec-català

Experiència i innovació en la comunicació editorial