La balada del viatger que va anar i ho va mirar tot i, ara que…, Pau i au

La balada del viatger que va anar i ho va mirar tot i, ara que…, Pau i au
La balada del viatger que va anar i ho va mirar tot i, ara que…, Pau i au
La balada del viatger que va anar i ho va mirar tot i, ara que en torna, res no hi veu (irònicament, sense tornada)
Pau i au
Editorial Fonoll
La balada del viatger que va anar i ho va mirar tot i, ara que…, Pau i au

La balada del viatger que va anar i ho va mirar tot i, ara que…, Pau i au

La subversió de les paraules en un treball agosarat i impactant.
Un discurs irònic, irreverent i, tanmateix, ensarronador, perquè mostra la singularitat d’uns personatges genuïns que parlen com si estiguessin en una dramatúrgia quotidiana.

Proposta poètica -o proposta amb intencionalitats poètiques- heteroglòssica amb què l’autor tracta d’arribar més enllà de la paraula amb la paraula, posada en boca de quatre veus diferents que diuen, rediuen, desdiuen i contradiuen i que ens ofereixen una visió polifònica del significat de l’Experiència.

El text, guanyador del premi Carles Hac Mor a plaquettes d’escriptura subversiva, aprofita les particulars característiques físiques del gènere perquè l’acte manipulador del lector incideixi en la construcció, no només del significat, sinó del mateix text, creant una interacció com una veu poètica més. El disseny de Francesc Gelonch confereix a l’obra una personalitat singular.

Experiència i innovació en la comunicació editorial