El viatge de l’Escola del Mar, Salvador Domènech

El viatge de l’Escola del Mar, Salvador Domènech
El viatge de l’Escola del Mar, Salvador Domènech
El viatge de l’Escola del Mar
Salvador Domènech
Aledis Editorial
El viatge de l’Escola del Mar, Salvador Domènech

El viatge de l’Escola del Mar, Salvador Domènech

Pere Vergés i l’Escola Nova de la Barceloneta

El viatge de l’Escola del Mar és el relat documentat del capità Pere Vergés. Va concebre un viatge ple de vida, empoderant una estructura de funcionament escolar única, amb l’auto­gestió organitzada amb responsabilitats de l’alumnat timoner en diferents àmbits, funcions i nivells. Un viatge fet en un edifici de fusta que va esdevenir el buc insígnia arquitectònic a sobre la sorra de la platja de la Barceloneta.

En el nucli central del llibre, el doctor Domènech dona protagonisme a l’alumnat mariner dels anys trenta del segle passat a través de redaccions i cròniques. Escrits descriptius, informatius, reflexius, poètics, que mostren realitats educati­ves i moments socials destacats, escenes d’escola i de la ciutat plens d’espontaneïtat. Tal com expressa la doctora Subirats en el pròleg, un model educatiu totalment allunyat de l’aprenen­tatge llibresc, dels exàmens i de les notes, i alhora tan amarat de llibres que gairebé es pot dir que el seu cor era la biblioteca. La biblioteca, el joc, els titelles, la música, el treball lliure, el dibuix, eixos paradigmàtics de la millor renovació pedagògica.

Desitgem que el lector gaudeixi d’aquest viatge d’història, arrels, cultura i revolució educativa.

Experiència i innovació en la comunicació editorial