L’art de la joia catalana – Joieria i orfebreria catalanes, 1852-1939

ART DE LA JOIA CATALANA
Joieria i orfebreria catalanes, 1852-1939

Descarregar dossier de premsa del llibre

Joieria i orfebreria catalanes, 1852-1939 és un estudi que explica el procés pel qual l’antiga activitat gremial de la joieria i l’orfebreria catalanes esdevingueren una activitat moderna, tant des del punt de vista industrial com artístic, i assoliren la mateixa consideració que les belles arts. En aquest procés, que transita pel Modernisme, el Noucentisme, la modernitat Déco i l’Avantguarda destacaren diversos noms propis i, molt especialment, el de Lluís Masriera.

L’autora és la doctora Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny de Barcelona, és una de les principals especialistes en joieria i orfebreria catalanes.

Pilar Vélez Vicente (Barcelona 1957) és des de 2012 la directora del Museu del Disseny de Barcelona.

Doctora en història de l’art per la Universitat de Barcelona. Del 1986 al 1994, va ser directora del Museu de les Arts Gràfiques. Des del 1995, i fins al 2012, va ser directora del Museu Frederic Marès, una etapa durant la qual el Museu es va reafirmar com un centre de referència de l’escultura i el col·leccionisme. El 2011 va finalitzar el projecte de renovació i modernització iniciat el 1996, que va dotar al museu d’una imatge i unes condicions expositives d’acord, tant amb les exigències museogràfiques actuals com amb les necessitats del patrimoni. En 2009 ingressà a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

PROPÒSIT DE L’AUTORA

Amb aquesta obra no ens hem proposat de fer un tractat exhaustiu de la història de la joieria entre aproximadament el 1850 i el 1940; tampoc no és un tractat de tècniques i materials; així mateix, tampoc no vol ser, per descomptat, un volum definitiu i tancat sobre el tema. Ben a l’inrevés, aquest llibre vol traçar un recorregut per la joieria i l’orfebreria de Catalunya des de mitjan segle xix, quan un gremi d’història secular desapareix i s’imposen les noves maneres de la societat industrial tot just arribada, fins a l’esclat de la Guerra Civil. Un camí reconstruït observant tant diversos aspectes d’aquestes arts i els seus oficis com també la seva difusió a
través de la indústria, el comerç i l’art, des de la labor al taller fins a la presència dels joiers a les grans exposicions industrials —locals o universals— o a la premsa, l’interiorisme dels establiments seguint les tendències de la modernitat, la participació en les noves associacions professionals, els seus clients i altres persones i organismes implicats.

Tot plegat dibuixa un panorama ampli que ens porta a descobrir facetes fins ara poc ateses. Així mateix, permet resseguir i aprofundir en els principals noms de cada etapa, dedicant-los una atenció especial, sense oblidar-ne molts d’altres, alguns dels quals malauradament són molt poc coneguts i difícils de recuperar, malgrat l’interès de les seves creacions i la labor gairebé detectivesca que ha calgut dur a terme en algunes ocasions. En tot cas, però, si més no hi són presents.

A partir de l’herència bibliogràfica existent més la recerca sobre aquests nous vessants, aquest volum és una baula més de la cadena de la història de la cultura del nostre país, i específicament de les arts de què tracta, en una etapa clau d’expansió i modernització, tant industrial com artística i cultural del nostre país, de la qual avui en som encara hereus i deutors. Un passeig per la Barcelona del moment, pels gustos, l’estètica, els costums, els ideals…, del Romanticisme a l’Avantguarda. Pilar Vélez