CoNCA / L’estatut de l’artista

Tot i ser protagonista indispensable del fet cultural, l’activitat professional de l’artista no sempre està ben recollida per la norma i garantida per les polítiques culturals. De fet, l’artista, el creador i el professional d’oficis connexos amb el món de la cultura es troben moltes vegades en una situació de precarietat econòmica i laboral preocupant.

L’Estatut de l’Artista és una reclamació històrica del sector artístic i cultural que es basa en l’establiment d’un marc legal que asseguri les condicions necessàries per al desenvolupament de la seva activitat. Recull aspectes com el del currículum formatiu, la contractació, la tributació i la propietat intel·lectual, entre d’altres temes vinculats a l’àmbit professional de la cultura i de les arts. Aquesta reivindicació se centra en la necessitat de modificar la reglamentació actual per apropar-la a la realitat professional de l’àmbit i assolir les garanties econòmiques i laborals a què tenen dret els artistes com a treballadors culturals.

El compromís del CoNCA

El CoNCA treballa per impulsar el projecte de l’Estatut de l’Artista amb l’objectiu de buscar solucions als problemes laborals i jurídics detectats en cadascuna de les professions artístiques i culturals i dissenyar una estratègia d’actuació que permeti millorrar la legislació vigent que regula el sector. Amb aquestes accions, l’organisme vol promoure el context necessari perquè l’artista i el creador puguin exercir les seves responsabilitats en igualtat de condicions amb tots els ciutadans, i preservar al mateix temps la seva inspiració creadora i la seva llibertat d’expressió

La cultura no només té una dimensió individual i social que incideix en el desenvolupament de la persona i de les societats, sinó que també aporta una dimensió econòmica que contribueix a incrementar la riquesa dels ciutadans d’un país. Així docns, es fa evident que els poders públics han de fer tot el possible per generar el clima propici perquè es pugui desenvolpuar, amb totes les garanties, la llibertat d’expressió artística alhora que es contribueix a fer que l’artista i el creador gaudeixin de les condicions materials necessàries per manifestar el seu talent.

 

Descarregar dossier de premsa L’ESTATUT DE L’ARTISTA