Els editors en llengua catalana segueixen apostant fermament pel creixement i sostenibilitat del sector a Catalunya.

La passada setmana la Federación de Gremios de Editores de España va presentar l’estudi del mercat editorial a Espanya, a l’espera de l’estudi de detall de Catalunya que presentarem a la tardor, l’AELLC vol constatar i valorar diversos punts.

 

Els editors en llengua catalana segueixen apostant fermament
pel creixement i sostenibilitat del sector a Catalunya.

 

Els editors en llengua catalana segueixen apostant decididament pel creixement del sector, malgrat les xifres negatives de vendes al conjunt de l’estat espanyol.  Albert Pèlach, president de l’AELLC, destaca dos fets significatius: “L’any 2013 ha tornat a augmentar el nombre de títols publicats fins els 10.268 (després de dos anys de forta davallada) tot i que racionalitzant molt els tiratges, i el proper 5 de setembre s’inaugurarà la 32 edició de la Setmana del Llibre en Català amb un 35% més d’expositors que l’any passat. Sembla que les empreses editorials tenen una mala salut de ferro.”

El mercat del llibre en català també es va reduir el 2013, com en el cas de l’Estat, a pesar que el nombre de lectors va créixer (fins el 65,3% de la població) i també la freqüència de lectura. Els lectors recorren més al préstec de llibres i a la lectura en suport digital de llibres descarregats gratuïtament, la major part piratejats. Les descàrregues il·legals de llibres electrònics provoquen que el desenvolupament d’aquest nou mercat s’hagi frenat després d’un esforç inicial considerable per incrementar la oferta.

En quant als mercats exteriors, pels editors en llengua catalana l’exportació consisteix principalment en la venda de drets a altres llengües, un capítol en que any rere any va ampliant la presència d’autors i il·lustradors catalans en publicacions traduïdes a altres idiomes. L’esforç de difusió dels autors catalans per part dels editors, sovint de la mà dels agents literaris, és constant i molt considerable.

Tot plegat configura un panorama complicat per les editorials catalanes, la majoria petites i mitjanes empreses, que estan donant resposta a aquesta situació racionalitzant els seus sistemes de treball (nombre de novetats, tiratges, distribució i gestió de les devolucions, etc), però alhora no deixen de fer iniciatives d’estímul a la lectura i difusió dels llibres.

Albert Pèlach faseves les paraules i declaracions del President de la FGEE i afegeix “Fa falta que els poders públics facin una aposta valenta per la industria cultural en general i la del llibre en particular. Precisament en moments de dificultats i reconversions cal que les empreses editorials disposin de mecanismes de finançament, iniciatives de compres públiques (especialment pel sistema bibliotecari), legislació justa i seguretat jurídica (especialment pel que fa a la lluita contra la pirateria), elements que avui són escassos o deficients.” Destaca que, “En termes pressupostaris, els ajuts públics al llibre en català representen tant sols el 1,5% de la facturació del sector”