avesedari – Glifing

Treballem per a que les dificultats de l’aprenentatge no siguin un obstacle, per a que tots els nens i nenes se’n surtin a l’escola  

Què és Avesedari?

Avesedari és una associació compromesa amb l’estudi i
el tractament de les dificultats de l’aprenentatge.

La nostra motivació parteix de la vivència personal dels problemes que pot comportar per a les persones una experiència educativa enterbolida pel desconeixement sobre les dificultats de l’aprenentatge.  Però encara més, del fet de veure com tants nens i nenes de les escoles catalanes ensopeguen amb el mateix problema i no troben la manera de sortir-se’n.

Un dels nostres objectius és des-estigmatitzar les dificultats de l’aprenentatge, treballar per una detecció i intervenció precoç i perquè tots els nens i nenes tinguin accés a les eines que necessitin per fer front a aquestes dificultats.

Les dificultats de l’aprenentatge poden explicar fins al 60% dels casos de fracàs escolar. En aquests casos el fracàs escolar no és necessàriament degut a una baixa capacitat intel·lectual, sinó que té a veure amb barreres metodològiques que els nens i nenes amb dificultats de l’aprenentatge troben a l’escola.

En aquests casos, el fracàs escolar és evitable mitjançant l’esforç de tots els factors i persones que intervenen en l’educació acadèmica del nen. Des d’Avesedari treballem per tal que això sigui possible promovent la informació, la detecció i la intervenció adequada.

1. Investiguem

Els professionals que participem i formem part d’Avesedari treballem, en col·laboració amb diverses Universitats i altres entitats, per tal de trobar noves i millors maneres d’afrontar les dificultats de l’aprenentatge.

En aquest moment l’equip de recerca està centrat en les dificultats de lectura, ja que un 80% de les dificultats de l’aprenentatge ho són de lectura. Són molts els nens i nenes que, al nostre país, llegeixen per sota del nivell esperat per al seu curs i edat.

Els avenços en neurociència ens indiquen que, mitjançant un entrenament, podem modificar la manera com funciona el nostre cervell. Mitjançant una detecció precoç i un treball sistemàtic, els nens i nenes amb dificultats de lectura poden millorar el seu rendiment lector i fins i tot arribar a situar-se en la mitjana del seu grup d’edat.

La detecció precoç és fonamental per identificar aquests nens i nenes el més aviat possible per poder-los proporcionar els recursos que necessiten per sortir-se’n a l’escola. Amb aquest objectiu, el grup de recerca d’Avesedari, format per professionals especialitzats de la psicologia i la psicopedagogia, treballa per trobar la manera de detectar les dificultats de lectura abans que s’iniciï l’aprenentatge formal de la lecto-escriptura.

Si detectem aquests nens i nenes quan tot just comencen l’aprenentatge de la lectura, els podem proporcionar el reforç i les eines que necessiten per tal que no quedin enrere respecte la resta del grup. La intervenció prèvia a la lectura i simultània a l’adquisició de la lectura és molt beneficiosa per als infants ja que podem fer que no arribin a experimentar els entrebancs de les seves dificultats.

2. Informem

Una de les primeres barreres que troben els nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge és la incomprensió. Aquesta incomprensió neix de la base d’una informació pobra o no actualitzada en matèria de dificultats d’aprenentatge, el que a Avesedari anomenem falsos mites.

Des d’Avesedari treballem per fer accessible a tothom una informació actualitzada i de qualitat en matèria de dificultats de l’aprenentatge. Ho fem per mitjà de:

 - Xerrades
- Tallers
- Activitats per als més menuts
- Activitats de formació continuada per al professorat (activitats reconegudes per la Generalitat de Catalunya)

Tots els elaborats amb la participació directa dels professionals que formen l’equip d’Avesedari.

3. Detectem

Els avenços en neurociència ens indiquen que el cervell és plàstic. Aquesta plasticitat és la que fa possible, amb una intervenció adequada, minimitzar i fins i tot eliminar els efectes de les dificultats de l’aprenentatge de la lectura. Si treballem per identificar, el més aviat possible, aquells nens i nenes que presenten un rendiment lector inferior al normalitzat per al seu curs i edat, podem intervenir per proporcionar-los les eines que necessiten per sortir-se’n a l’escola sense necessitat que es quedin enrere.

És per això que des d’Avesedari treballem per tal que es faci una detecció el més precoç possible a les aules d’arreu. Ho fem de dues maneres:

Informant i formant els mestres per tal que tinguin recursos per detectar els nens i nenes amb més dificultats el més precoçment possible.

L’Associació Avesedari per a l’estudi i el tractament de les dificultats de l’aprenentatge vol ajudar als nens que no poden permetre’s un entrenament lector, acostant el Glifing a les seves escoles o a les seves famílies.

I com ho fem? Avesedari utilitza bona part dels seus recursos econòmics i humans a aquesta missió.

A partir del perfil socio-econòmic de la família, la Beca Avesedari corre amb les despeses de l’atenció a aquest nen en diferents graus.

4. Intervenció

Una intervenció adequada, eficaç i ecològica per als infants és la millor manera de combatre els efectes negatius de les dificultats de l’aprenentatge.

Aquesta intervenció té tres pilars fonamentals que cal cuidar per tal que s’adeqüin a les necessitats de cada nen i a les possibilitats del seu entorn.

- El nen: Per ajudar bé un nen, hem de conèixer-lo en profunditat, hem de saber quin és el seu perfil cognitiu, les dificultats d’aprenentatge que pugui acusar, però també l’hem de conèixer i comprendre des del punt de vista emocional: hem de saber quines són les seves motivacions, quines les seves angoixes, les seves expectatives. I no hem d’oblidar el seu camp experiencial, en el sí de la família i de la pròpia escola.

- La Família és el principal referent del nen durant el seu desenvolupament. És per això que des d’Avesedari treballem per aportar a mares i pares de nens amb dificultats de l’aprenentatge les eines que necessiten per ajudar els seus fills en la seva vida acadèmica i emocional.

    • Tallers per a pares
    • Xerrades a AMPAs d’escoles d’arreu del territori.

- L’escola és, a més del lloc on transcorre la seva vida acadèmica, un dels referents més importants en el desenvolupament dels nens i nenes. És per això que des d’Avesedari, i mitjançant les formacions al professorat, volem facilitar el coneixement més actualitzat respecte a les dificultats de l’aprenentatge. La seva detecció i la comprensió cap als nens que les pateixen.

5. Enllaços amb les Universitats:

Dins la nostra voluntat de formar i informar els professionals en matèria de dificultats de lectura, tenim convenis de pràctiques amb diverses universitats.

Universitat de Barcelona, Pràcticum de Grau de Psicologia, Pràctiques del Master de Psicopedagogia

Universitat Oberta de Catalunya, Pràcticum de Grau de Psicopedagogia,Pràcticum de Grau de Psicologia

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Pràctiques del Grau d’Informàtica

 

Descarregar biografia Montserrat Garcia

Descarregar dossier GLIFING