Indignació al sector cultural per l’augment de l’IVA

Tal com va augurar prèviament el Cercle de Cultura un augment de l’IVA sobre l’activitat cultural situa el sector en una situació d’extrema fragilitat. Són moltes les organitzacions que des de l’anunci del govern s’han posicionat en contra d’aquesta mesura.

Els propers dies el Cercle Cultura farà públiques quines accions es pensen emprendre. Igualment exposem una síntesi de les manifestacions que fins ara han expressat moltes organitzacions del món de la cultura i que compartim plenament.

 LA CULTURA NO ÉS UN LUXE

Abans que el govern central decidís augmentar l’IVA reduït del 8% al 21% per les activitats com el teatre, el cinema, la música, i els continguts digitals, el Cercle de Cultura ja havia emès un comunicat en el que expressava:

“Una pujada de l’IVA implicaria una càrrega difícilment suportable, atesa la seva repercussió en una baixada del consum, i més quan aquests sectors ja han estat afectats per reduccions pressupostàries molt importants.

Si aquesta mesura es fes realitat, inevitablement recauria sobre el preu final dels productes culturals i, això, alteraria negativament el ja per si mateix fràgil equilibri entre oferta i demanda de béns de continguts culturals nacionals.”

Fins ara són moltes les organitzacions que s’han posicionat en contra aquesta mesura, destaquem la Unió d’Associacions Empresarials de la Indústria Cultural Espanyola que aglutina fins a 4.000 empreses – Aquesta unió està formada per la Federació Estatal d’Associacions d’Empreses de Teatre i Dansa, la Federació d’Associacions de Productors Audiovisuals Espanyols, la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, la Federació d’Empresaris de Cinema d’Espanya, l’Associació de Promotors Musicals d’Espanya, l’Associació de Representants Tècnics de l’Espectacle, l’Associació de Teatres, Festivals i Temporades Líriques, l’Associació Espanyola d’Orquestres Simfòniques i l’Associació de Professionals i Amics de les Arts Circenses.

També la Federació Espanyola d’Associacions de Gestió Cultural, de la que en forma part l’APGCC ha llançat un manifest en contra de l’augment de l’IVA.

Mitjans de comunicació especialitzats com Time Out Barcelona han engegat la campanya a les xarxes socials #laculturanoesunluxe acompanyada d’un manifest.

Totes aquestes manifestacions es poden sintetitzar en un conjunt de punts coincidents i que expressen d’una banda el malestar del sector per la mesura:

  • Manca de sensibilitat de la classe política espanyola envers la cultura: Des del govern central espanyol han demostrat una immensa desconnexió i incomprensió vers el sector cultural, un dels sectors que més greument està patint la crisi. Pocs sectors tenen un augment tan significatiu de fins el 13% de l’IVA. En comparació altres activitats com el futbol o la compra de pisos no han patit un augment de l’IVA tan sever.
  • Posició completament contrària a la resta de països europeus: A Europa la majoria de països apliquen una imposició reduïda, i tota mena d’avantatges fiscals per a les activitats culturals. Holanda, el 2011, va elevar el tipus d’imposició a les activitats culturals, i un any després el parlament holandès ha hagut de fer marxa enrere en la mesura. A més, la Comissió Europea fa anys que aposta per la cultura i les indústries creatives com un dels motors econòmics i d’innovació que han de marcar el futur d’Europa, el Llibre Verd de les Indústries Culturals i el programa Creative Europe (a aplicar a partir del 2014) en són dos clars exemples.
  • Perilla la fidelitat del públic / Disminució del consum cultural: Si, en general, la societat espanyola veurà com els propers mesos i anys el seu poder adquisitiu baixa, l’augment de l’IVA per a les activitats culturals també es veurà reflectit en un augment sobre el preu final dels productes culturals. Aquesta circumstància repercutirà indubtablement, a curt termini, en una reducció del consum cultural i, a llarg termini, pot influir en les polítiques de democratització de la cultura que durant anys s’han portat a terme.
  • La destrucció d’un teixit industrial i de llocs de treball: L’augment de l’IVA, mesclat amb d’altres factors com l’increment de la retenció de l’IRPF als autònoms (col·lectiu significatiu dins el sector cultural), la disminució de recursos i ajuts públics destinats a la cultura, i una crisi financera global, faran perillar enormement la continuïtat de moltes petites i mitjanes empreses. Les empreses culturals que puguin resistir, en veure disminuir els seus ingressos i veure augmentar les despeses, hauran de repensar les seves estructures i hauran de retallar llocs de treball.

noticia publicada per Cercle de Cultura de Catalunya 17/07/2012