Conferència “L’aventura del teu futur” per Albert Bosch

En uns moments de canvis radicals i accelerats, de màxima incertesa i d’horitzons
complexos, en els que, qui més qui menys, s’està adaptant, transformant o reinventant;
el concepte “aventura” encaixa perfectament com a actitud bàsica per avançar cap
els nous espais físics, socials, professionals o mentals que, necessàriament, haurem de descobrir en el futur.

S’ha de confirmar l’assistència a: info@albertbosch.info