“El mercader” primer Kindle Flahs en català!!!

“El mercader” de Coia Valls (Ediciones B) serà, el dia 23 d’abril Sant Jordi, el primer Kindle Flahs en català a Amazon.

Amazon ofereix descobrir cada dia un nou eBook amb un gran descompte en el Kindle Flash del dia, només per a 24 hores.  Per primer cop, i per celebrar la Diada de Sant Jordi, el Kindle Flash del dia 23 d’abril, Sant Jordi, serà el llibre de la Coia Valls “El mercader”.