El joc de Sade, imatges de la presentació a Barcelona