Homenatge a Max Cahner i presentació del monogràfic de la Revista de Catalunya