Presentació, “la República Pneumàtica” de J. Valor Montero