Firma llibres “El primer heroi” a L’altell, Banyoles