Presentació “Pulsacions” Javier Ruescas i Francesc Miralles