Presentació / Recital “La murga” de Montserrat Costas