Presentació – Recital “La murga” de Montserrat Costas