Presentació, “Nocturn de Sant Felip Neri”, de Sebastià Bennasar