Presentació, Condició de Mare, de Carme Parras i Jordi Sacristán