Presentació, La casa del silenci, de Blanca Busquets