Presentació: El joc de Sade, de Miquel Esteve a Barcelona